Allah’ın Zati ve Subuti Sıfatları Nelerdir kısaca

Allah’ın Zati ve Subuti Sıfatları Nelerdir kısaca

Allah’ın 14 sıfatı vardır.Bunlardan altı tanesine zati sekiz tanesine de Subûti Sıfatlar denir.

Zati Sıfatlar

1.Vücud: Allah vardır.
2.Kıdem: Allah’ın varlığının başlangıcı yoktur.
3.Beka: Allah’ın varlığının sonu yoktur.
4.Vahdaniyet: Allah birdir.
5.Muhalefetün Li-l Havadis: Allah sonradan olan şeylere benzemez.
6.Kıyam Binefsihi: Allah’ın varlığı kendindendir.Allah hiçbir şeye muhtaç değildir.

Subûti Sıfatlar

1.Hayat: Allah,hayat sahibidir,diridir.
2.İlim: Allah her şeyi bilir.
3.Sem’i: Allah her şeyi işitir.
4.Basar: Allah,her şeyi görür.
5.İrade: Allah diler,dilediğini yapar.
6.Kudret: Allah kudret sahibidir,her şeye gücü yeter.
7.Kelam: Allah söz sahibidir.
8.Tekvin: Allah yaratıcıdır.

 

Yorumunuz için teşekkürler