Shadow

Allah’ın Zati ve Subuti Sıfatları Nelerdir kısaca

Allah’ın Zati ve Subuti Sıfatları Nelerdir kısaca

Allah’ın 14 sıfatı vardır.Bunlardan altı tanesine zati sekiz tanesine de Subûti Sıfatlar denir.

Zati Sıfatlar

1.Vücud: Allah vardır.
2.Kıdem: Allah’ın varlığının başlangıcı yoktur.
3.Beka: Allah’ın varlığının sonu yoktur.
4.Vahdaniyet: Allah birdir.
5.Muhalefetün Li-l Havadis: Allah sonradan olan şeylere benzemez.
6.Kıyam Binefsihi: Allah’ın varlığı kendindendir.Allah hiçbir şeye muhtaç değildir.

Subûti Sıfatlar

1.Hayat: Allah,hayat sahibidir,diridir.
2.İlim: Allah her şeyi bilir.
3.Sem’i: Allah her şeyi işitir.
4.Basar: Allah,her şeyi görür.
5.İrade: Allah diler,dilediğini yapar.
6.Kudret: Allah kudret sahibidir,her şeye gücü yeter.
7.Kelam: Allah söz sahibidir.
8.Tekvin: Allah yaratıcıdır.

 

Yorumunuz için teşekkürler