Shadow

Ali Bey kimdir hayatı eserleri biyografisi

Çeşitli devlet hizmetlerinde bulunmuş; kayma­kamlık, valilik yapmış; Tercüme Odası’nda yetiş­miştir. Son görevi Düyun-ı Umumiye Direkttörlüğü ol­duğundan, Direktör Ali Bey olarak anılan sanatçı, tiyatro ve mizah alanındaki çalışmalarıyla tanınır. “Diyojen” dergisine mizah yazıları yazmış, Moliere’den uyarlamalar yapmıştır,

Eserleri:

Lehçet’ül Hakayık ( sözcüklerin mizahı karşılık­larını veren sözlük ); Kokona Yatıyor ( komedi); Seyahat Jurnali ( günlük ); Ağyar Hamza ( Moliere’den uyarlama)

Yorumunuz için teşekkürler