Shadow

Ahilik haftası nedir ne demek Neden Önemlidir

Ahilik Haftası Anlamı ÖNEMİ NE DEMEK OLDUĞUNU YAZIMIZDA OKUYABİLİRSİNİZ

8-12 Ekim tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanan “Ahilik Haftası” Ankara’da kutlanmaya başlandı.

XIII. Yüzyılın ilk yarısından XIX. yüzyılın ikinci yarısına kadar Anadolu’da, Balkanlar’da ve Kırım’da yaşamış olan Türk Halkı’nın sanat ve meslek alanında yetişmelerini ve ahlaki yönden gelişmelerini sağlayan Ahilik; esnaflık ya da ticaret anlayışının ya büyük tekellere ya da bireysel varolma çabalarına terk edildiği günümüzde, insanların ahlaklı yollardan kazanç edebilmesinin tüm ilkelerini ve yollarını yüzyıllar boyu koruyan bir gelenektir.

Kendine kabul ettiği kurallar içinde ne denli toplumsal bir başarıya imza attığının ve doğru olandan taviz verilmediği sürece her insanın hak ve kazanç sahibi olabileceğinin kanıtlandığı bu esnaf örgütlenmesi sayesinde, dükkanını kapatmak zorunda kalan esnafın, çıraklık, kalfalık ve ustalık zincirini yok sayarak atılan her adımın geçmişten gelen geleneklere sahip çıkılmamasının bir sonucu olduğunun ayrımına ister istemez varılacaktır.

Arapça kardeş anlamına gelen “Ahi” kelimesi bir başka görüşe göre de yiğit anlamına gelen “Akı” kelimesinin dönüşerek Ahi şeklinde kullanılmasından doğmuştur. Kuruluş amaçları, Orta Asya’dan Anadolu’ya göç eden Türkmenler arasında yer alan çok sayıda sanatkara kolayca iş bulmak, bu kişilerin Anadolu’daki yerli bizans sanatkarları ile rekabet edebilmesini sağlamak, piyasada tutunabilmek için yapılan malların kalitesini korumak, snatkarlarda sanat ahlakını yerleştirmek olarak sıralanabilecek özelliklere sahip Ahilik Teşkilatı halen günümüzde sivil toplum örgütlenmesi olarak bu gelenekler korunmasını istinaden devam ettirilmeye çalışılmaktadır.

Yorumunuz için teşekkürler