Shadow

9. sınıf Bilim ve bilimsel yöntem konusu ders notları yazılı konu anlatımı

9. sınıf Bilim ve bilimsel yöntem konusu ders notları yazılı konu anlatımı, açıklama, konusu

BİLİM VE BİLİMSEL YÖNTEM nedir

 

 

Bilim: Tarafsız gözlem ve deneyler sonucu elde edilen düzenli bilgiler topluluğudur.
  Doğada karşımıza problem olarak çıkan olgu  ve olaylara çözüm getirmek, onları anlayıp, kavramlarla tanımlayıp, ilkelerle açıklamak için izlenene yola bilimsel yöntem denir.
Bilimsel Problemin çözümü sırasında aşağıda verilen çalışmalar yapılır. 

1-)Problem tespit edilir.Sonra açık ve anlaşılır şekilde ifade edilir.

2-)Gözlemler yapılır.

 

Nitel Gözlem: Duyu organlarıyla yapılan gözlemdir. ör: Hava çok sıcak , sert tahta vb.

Nicel Gözlem: Ölçü aleti kullanarak yapılan gözlemlerdir.Mutlaka bir değer ve bir birimle ifade edilir.
 ör: Havanın sıcaklığı 30 C’dir. Ali’nin boyu 1.80 cm gibi.

 

3-)Veriler toplanır.
         Veri: O probleme ait bilinen gerçeklerdir.

4-)Hipotez kurulur.
          
Hipotez: O probleme ait geçici olarak önerilmiş çözümdür. Hipotezlerin bilimsel geçerliliği yoktur. İleride çürütülebilir
İyi bir hipotezin özellikleri :

 


5-)Tahminler yapılır.
     
Tahmin: Hipoteze dayalı ileri sürülen fikirlerdir. Bir cümlede “Eğer…..” “ise…….” “dir” kelimeleri varsa o tahmin cümlesidir.

 

6-)Kontrollü deneyler yapılır.
    
Kontrollü deney: Her defasında bir faktörü değiştirip diğer faktörlerin sabit tutulmasıyla yapılan deneylerdir.

·        Yapılan deneyler hipotezi doğrulamazsa hipotez reddedilir.

·        Yapılan deneyler hipotezi doğrularsa hipotez geçerlilik kazanır.

 


7-)Teori kurulur.
   
Teori : Uzun zaman içinde yeni gerçeklerle desteklenip , kökleşmiş olan hipoteze denir. Teorilerin de tam bir geçerliliği yoktur.
8-)Kanun
    
Kanun: Teori evrensel bir gerçek haline dönüşürse kanun haline dönüşür.

Yorumunuz için teşekkürler