Shadow

8.sınıf T.C.İnkılap Tarihi 1 Yazılı Örnek Sorular

 8.sınıf inkılap tarihi dersi 1 yazılı örneği ğrnek yazılı sınav soruları hakkında  bilgi nedir sonuçları hakkında bilgi ile ilgili konulu konusunda kısa bilgi hakkında bilgi açıklama yazı nedir ne zaman nasıl nedeni nasıl neden niçin sebebi sonuçları alınan kararlar nedir nelerdir hangileridirders notları özeti  ödev yardım.

 

T.C.İnkılap Tarihi 1 Yazılı Örnek Sorular

 

1.      Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşına katılma nedenlerinden biri değildir?
A) Daha önce kaybettiği toprakları geri almak istemesi
B) İttihat ve Terakki Hükümeti’nin Almanya’nın savaşı kazanacağına inanması
C) Almanya’ya Ortadoğu’da Pazar sağlamak istemesi
D) Devletin yeniden Avrupa’da kuvvetli duruma gelmesinin sağlanmak istemesi

 2.      I. Rusya’ya yardım etmek
II. Osmanlı devletini savaş dışı bırakmak 

İtilaf devletleri yukarıdaki politikalarını gerçekleştirmek için aşağıdaki hangi cepheyi açmışlardır.?
A) Kafkasya         B) Çanakkale                                         C) Kanal               D) Irak

3.      I. Dünya Savaşında İngiltere’nin sömürgeleriyle ilişkisini kesmek amacıyla, Almanya’nın isteği doğrultusunda aşağıdaki hangi cephe açılmıştır?
A) Kanal (Süveyş)
B) Kafkasya                                                                                                                                                                                               C) Çanakkale
D) Suriye-Filistin

4.      M.Kemal’in Sömürgecilik (Emperyalizm) Anlayışına karşı verdiği ilk mücadele aşağıdakilerden hangisidir?
A) 31 Mart olayı
B) Trablusgarb savaşı
C) Balkan savaşları
D) Kurtuluş savaşı

5.      Milli Mücadele yanlısı olan aşağıdaki cemiyetlerin hangisi Türk Milletinin haklı davasını basın veyayın yolu ile dünyaya duyurmaya çalışmıştır?
A) İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
B) Milli Kongre Cemiyeti
C) Doğu İlleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
D) Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti

6.      Mustafa Kemal ilk kez tarih sahnesine aşağıdaki olayların hangisi ile çıkmıştır?                                        

       A) Trablusgarp Savaşı  B) Meşrutiyetin İlanı               C) 31 Mart Olayı          D) I. Dünya Savaşı

7.       Rusya hangi antlaşmayı imzalayarak  I. Dünya savaşından çekilmiştir?                                                                                          A) İstanbul            B) Brest Lİtowsk                                              C) Nöyyi               D) Trianon

8.       1909 yılında Meşrutiyet yönetimini yıkmak amacıyla çıkarılan ayaklanma aşağıdakilerden hangisidir?                                                                                                                                          A) 31 Mart vakası              B) Vaka-i Vakvakiye                       C) Bab-ı Ali Baskını          D) Celali İsyanları

9.      Aşağıdakilerden hangisi I. Balkan Savaşı devam ederken Osmanlı Devletinden ayrılarakbağımsızlığını ilan etmiştir?                         A)Romanya                      B)Bulgaristan  C)Arnavutluk                    D)Yunanistan

10.  Mondros Ateşkes Antlaşmasının imzalanmasından sonra kurulan Damat Ferit Paşa Hükümeti’ninamacı nedir?

     A)Fransız mandasını kabul ederek toprak bütünlüğünü korumak,

      B)Mondros ateşkes Antlaşmasının olumsuz sonuçlarını ortadan kaldırmak,

     C)Saltanatın yaşamasını ve hilafetin Osmanlı Hanedanında kalmasını sağlamak,

      D)İşgal kuvvetlerine karşı Türk halkının direnişini organize etmek.

11.  Adana ve çevresini işgallere karşı korumak amacıyla kurulan cemiyet hangisidir?                               

A) Mavri Mira         B)Milli Kongre Cemiyeti                    C) Trakya Paşaeli     D) Kilikyalılar

12.  İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edilmesine nerede karar verilmiştir?                                       

  A)Paris Konferansı               B) Berlin Konferansı C)Mondros Konferansı         D) Sevr Konferansı

13.  Mustafa Kemal’in Türk kurtuluş savaşının lideri olmasında hangi başarısı daha etkili olmuştur?               

   A) Trablusgarp               B) 31 Mart Olayı                           C) Çanakkale                 D) Sakarya

Yorumunuz için teşekkürler