7.Sınıf 2017-2018 Matematik Detaylı Konu Kazanımları

7. Sınıf Matematik Kazanımları 2017-2018 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2017-2018 eğitim-öğretim yılı ortaokul 7. sınıf matematik dersi kazanımları aşağıdaki gibidir. 2017-2018

7. SINIF MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMI

 

SAYILAR VE İŞLEMLER ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri

1. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.

2. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer.

3. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder.

Alt Öğrenme Alanı: Rasyonel Sayılar

1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir.

2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder.

3. Devirli olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder.

4. Rasyonel sayıları karşılaştırır ve sıralar.

Alt Öğrenme Alanı: Rasyonel Sayılarla İşlemler

1. Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.

2. Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.

3. Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar.

4. Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar.

5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer.

Alt Öğrenme Alanı: Oran ve Orantı

1. Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur.

2. Oranda çokluklardan birinin 1 olması durumunda diğerinin alacağı değeri belirler.

3. Gerçek yaşam durumlarını, tabloları veya doğru grafiklerini inceleyerek iki çokluğun orantılı olup olmadığına karar verir.

4. Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi tablo veya denklem olarak ifade eder.

5. Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar.

6. Gerçek yaşam durumlarını ve tabloları inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir.

7. Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer.

Alt Öğrenme Alanı: Yüzdeler

1. Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur; belirli bir yüzdesi verilen çokluğu bulur.

2. Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar.

3. Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar.

4. Yüzde ile ilgili problemleri çözer.

 

CEBİR ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Eşitlik ve Denklem

1. Gerçek yaşam durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri kurar.

2. Denklemlerde eşitliğin korunumu ilkesini anlar.

3. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.

4. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer.

Alt Öğrenme Alanı: Doğrusal Denklemler

1. Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir.

2. Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo, grafik ve denklem ile ifade eder.

3. Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer.

 

GEOMETRİ VE ÖLÇME ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Doğrular ve Açılar

1. Bir açıya eş bir açı çizer.

2. Bir açıyı iki eş açıya ayırarak açıortayı belirler.

3. İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.

Alt Öğrenme Alanı: Çokgenler

1. Düzgün çokgenlerin kenar ve açı özelliklerini açıklar.

2. Çokgenlerin köşegenlerini, iç ve dış açılarını belirler; iç açılarının ve dış açılarının ölçüleri toplamını hesaplar.

3. Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler.

4. Eşkenar dörtgen ve yamuğun alan bağıntılarını oluşturur; ilgili problemleri çözer.

5. Alan ile ilgili problemleri çözer.

Alt Öğrenme Alanı: Çember ve Daire

1. Çemberde merkez açıları, gördüğü yayları ve ölçüleri arasındaki ilişkileri belirler.

2. Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar.

3. Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar.

Alt Öğrenme Alanı: Dönüşüm Geometrisi

1. Düzlemsel şekilleri karşılaştırarak eş olup olmadıklarını belirler ve bir şekle eş şekiller oluşturur.

2. Düzlemde nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme altındaki görüntülerini çizer.

3. Ötelemede şekil üzerindeki her bir noktanın aynı yön ve büyüklükte bir dönüşüme tabi olduğunu ve şekil ile görüntüsünün eş olduğunu keşfeder.

4. Düzlemde nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur.

5. Yansımada şekil ile görüntüsü üzerinde birbirlerine karşılık gelen noktaların simetri doğrusuna olan uzaklıklarının eşit ve şekil ile görüntüsünün eş olduğunu keşfeder.

6. Düzlemsel bir şeklin ardışık ötelemeler ve yansımalar sonucunda ortaya çıkan görüntüsünü oluşturur.

Alt Öğrenme Alanı: Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri

1. Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer.

2. Farklı yönlerden görünümlerine ilişkin çizimleri verilen yapıları oluşturur.

3. Sıvı ölçme birimleriyle ilgili problemler çözer.

 

VERİ İŞLEME ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Araştırma Soruları Üretme, Veri Toplama, Düzenleme ve Yorumlama

1. Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar.

2. Verilere ilişkin çizgi grafiği oluşturur ve yorumlar.

3. Bir veri grubuna ait ortalama, ortanca ve tepe değeri elde eder ve yorumlar.

4. Araştırma sorularına ilişkin verileri uygunluğuna göre daire grafiği, sıklık tablosu, sütun grafiği veya çizgi grafiğiyle gösterir ve bu gösterimler arasında dönüşümler yapar.

 

Yorumunuz için teşekkürler