Shadow

2014 yılı Orta Öğretim Geçiş Sistemi Hakkında Soru Cevap.

İŞTE YENİ SİSTEM (MERKEZI YAZILILAR    ( Alıntıdır)

Milli Eğitim bakanı Nabi Avcı nın yaptığı uzun açıklamanın size bir öze  sistem sıkıntı çıkarmaz.

Merkezi yazılıların nasıl yapılacağı nasıl değerlendirileceği hakkında bir kaç soru ve cevap.

 

1) 2014 de Sbs yerine gelen sistemde kaç dersten ve hangi derslerden sınava girilecek.

8’inci sınıflara uygulanacak merkezi yazılılar 6 dersten yapılacak.Fen ve teknoloji, matematik, Türkçe, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi ile inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersleri, merkezi değerlendirme sistemi kapsamında olacak.

 

 

 

2) 2014 de Sbs yerine gelen sistemde Hangi sınavlar merkezi ortak olacak..

Merkezi değerlendirmeler iki yazılısı olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden ise ikincisi olmak üzere yapılacak. İki yazılısı olan derslerden ilki, 3 yazılısı olanlardan da ikincisi merkezi olarak düzenlenecek

3) 2014 de Sbs yerine gelen sistemde sınavlar nasıl yapılacak.

Sınavlar iki okul gününe yayılacak. O günlerde okullar tatil edilecek

4) 2014 de Sbs yerine gelen sistemde sınavlardaki sorular ve değerlendirmesi nasıl olacak.

Sorular çoktan seçmeli olacak. 4 yanlış 1 doğruyu götürmeyecek

Liselere yerleştirmelerde 6, 7 ve 8’inci sınıf yıl sonu başarı puanlarının ortalamasının yüzde 30’u ile 8’inci sınıf ağırlıklı olarak  merkezi sınav puanının yüzde 70’inin toplamı kullanılacak.

Yıl sonu başarı puanı, not ile değerlendirilen tüm derslerin ağırlıklı yıl sonu puanlarının o dersin haftalık ders saati sayısı ile çarpımının o sınıfa ait haftalık ders saatleri toplamına bölümünden elde edilen puanı ifade edecek.

İleride sınavlar, açık uçlu soruları da içerecek hale getirilecek.

5) 2014 de Sbs yerine gelen sistemde sınava giremeyen mazereti olan öğrenci ne yapacak.

Sınava giremeyen öğrencileri, telafi sınavlarına belirlenen merkezlerde girecek

 

6) 2014 yeni SBS sistemi ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRMEDE ESAS ALINACAK PUANIN HESAPLANMASI

Öğrencinin 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının yüzde 30’u ile 8. sınıf ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanının yüzde 70’inin toplamı, yerleştirmeye esas puanı oluşturacak. Yılsonu başarı puanı, not ile değerlendirilen tüm derslerin ağırlıklı yılsonu puanlarının o dersin haftalık ders saati sayısı ile çarpımının o sınıfa ait haftalık ders saatleri toplamına bölümünden elde edilen puanı ifade edecek. Ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanı, öğrencinin altı temel dersten girdiği merkezi sınavların ağırlık katsayılarına göre hesaplanan puanını ifade eder. 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının yüzde 30’u ile 8. sınıf ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanının yüzde 70’inin toplamı, yerleştirmeye esas puanı oluşturacak.

7) 2014 yeni SBS sistemi Ortaöğretime Geçiş Nasıl Gerçekleşecek?

Yerleştirmeye esas puan, öğrencinin bir sonraki eğitim kademesinde devam edeceği okulun belirlenmesinde kullanılacak. Öğrencilerin yaptıkları okul tercihleri puan esasına göre değerlendirilecek ve yerleştirmeler merkezi olarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

 

 

Nabi avcı başka neler dedi :

İşte Avcı’nın konuşmasından satırbaşları:

– Ortaöğretime geçişle ilgili bir güncelleme yapıyoruz. Yaptığımız çalışma uzun yıllara dayanıyor.

-Biz MEB olarak eğitim ve öğretimi dinamik bir süreç olarak görüyoruz. Kısa vadede merkezi sistemi kaldırıyoruz. Okulu ön plana alıyoruz.

-Test sınavlar yerine açık uçlu klasik sınavlar yapmayı. Tabletlerden yararlanmayı, yazılı sınavlarla yerleştirmeyi planlıyoruz.

-Uzun vadede ise öğrencilerin ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmesinde onların sanatsal sportif etkinliklerinin değerlendirildiği bir yaklaşımı hayata geçirmeye çalışıyoruz.

-Temel mantığı ve kurgusu sabit ancak eklentilerinin sürekli zenginleştirildiği, sistemin sürekli kendisini yeni koşullara uyarladığı bir süreç söz konusu.

-Bu yıl uygulanmaya başlanan yerleştirme mantığı çerçevesinde okullara alternatif olarak ortaya çıkan kurumlara ihtiyaç duymayacaksınız.

-Öğrencilerimizin sanata, spora daha fazla vakit ayıracağı stresin olmadığı bir yerleştirme sistemi hayata geçiriyoruz.

-Bugün geldiğimiz noktada bütün kesimlerin tezlerini alarak güçlü bir senteze dönüştürdüğümüzü ortaya çıkan sonucun her kesimin sesini yansıttığına kani olduğumuzu vurgulamak istiyorum.

-Bu şekillenme sürecinde katılımcılığa gösterdiğimiz özen ve dikkati vurgulamak istiyorum. Sorumluluğumuz çocuklarımıza, ülkemize ve dünyaya karşı…

-Bu düzenlemelerin eleştirilmesinde herkesin bu sorumlulukla hareket etmesini temenni ediyorum.

 

 

 

2014 sbs sistemi , yeni sistem , 8. sınıf, 8 sınıf, ta nasıl liseye gidilecek, değerlendirme, merkezi yazılılar nasıl nerede ne zaman niçin, kim hangisi yapacak yapılacak yapılıyor, hangi konular hangi dersler, nereye kadar sorumlu olacağız. nedir nasıl, niçin hakkında konusunda ile ilgili bilgi açıklama, yardım

Yorumunuz için teşekkürler