Bir şeyin adını anmadan, niteliklerini üstü kapalı söyleyerek o şeyin ne olduğunu bilmeyi dinleyene bı­rakan oyun. Bilmeceler dünyayı henüz tanımaya başlayan, nesneleri ve objeleri yeni yeni kavrayan çocukların kelime hazinelerinin ve muhakeme güçlerinin artmasında Önemli rol üstlenirler Bilmeceler yapı bakımından ikiye ayrılır. İlkin bir­birine benzeyen, aralarında ses uyumu bulunan sözlerin (bunlar uydurma da olur) sıralanışı. Bu durumda bilmece’bir müzik uyumu taşır. Sözler arasında, uyumun sağlandığı an­lamsız bir bağlantı vardır. Daha doğrusu bilmecenin anlamı ikinci bölüme sığdırılır. Birinci bölüm çoklukla bir giriş niteli­ğindedir. İlk bölümde ses uyumuna, kolay söyleyişe, ikinci bölümde anlama Önem verilir.

Yoldan gelir yürümeden, dala konar görünmeden ............................................ (Kuş)

Ben giderim, o gider, arkamdan tin tin eder. .........................................................(Gölge)

Dal üstün de kilitli sandık     .....................................................................................(Ceviz)

Alçacık dallı, yemesi ballı.    ................................................................................(Kiraz)

Mavi atlas iğne batmaz...................................................................................... (Gökyüzü)

Bir küçük ay taşı                  

İçinde beyler aşı                                                                                          

Pişirirsen aş olur                  

Pişirmezsen kuş olur                                             

...(Yumurta)