TIRNAK İŞARETİ (« »)

1. Başka bir kişiden veya yazıdan aynen aktarılan cümleler tırnak işaretiyle yazılır

“Neler söylüyorsun sen?” diye bağırdı.

2. Özel olarak belirtilmek istenen sözler tırnak içinde yazılabilir:

Şiirlerinde “sıla özlemi” ağır basar.

3. Yazıda geçen eser adları, atasözü ve Özdeyişler tımak içinde belirtilir:

Yazarın, “Türkçe Off kitabını okudun mu?

 

 

 

 

 

Tırnak İşareti nerelerde kullanılır örnekler, sayfa kenarına , konan , işaretin adı , tırnak işareti, kesme işareti, nerede nasıli niin neden , ne zamani kullanılır