EDAT TÜMLECİ

Yüklemin anlamını araç, birliktelik, Özgülük gibi ilgiler kurarak tamamlayan tümleçlerdir.

“ile” ve “için” sözcükleri kendinden Önceki sözcüklerle birleşerek edat tümleci oluşturur.

Ankara’dan uçakla döndük. (Araç)

Koştuğu için yorulmuş. ( Sebep )

Bu konuyu babamla tartıştık. ( Birliktelik )