11. Sınıf Coğrafya Konuları

Ekosistem ve madde döngüsü

Şehirlerin fonksiyonları

Nüfus politikaları

Üretim tüketim dağıtım

Ekonomik faaliyetler ve doğal kaynak ilişkisi

Türkiye ekonomik coğrafyasına giriş

Türkiye'de tarım ve hayvancılık faaliyetleri

Türkiye'de madenler ve enerji kaynakları

Türkiye'de sanayi

Türkiye'deki doğal afetler

Kültür bölgeleri ve Türk kültürü

Hammadde, üretim, Pazar

Turizm

Japonya-İngiltere

Hollanda-Hindistan

Çevre ve Toplum

 

 

Ekosistem ve madde döngüsü, Şehirlerin fonksiyonları, Nüfus politikaları, Üretim tüketim dağıtım, Ekonomik faaliyetler ve doğal kaynak ilişkisi, Türkiye ekonomik coğrafyasına giriş, Türkiye'de tarım ve hayvancılık faaliyetleri, Türkiye'de madenler ve enerji kaynakları, Türkiye'de sanayi, Türkiye'deki doğal afetler, Kültür bölgeleri ve Türk kültürü, Hammadde, üretim, Pazar, Turizm, Japonya-İngiltere, Hollanda-Hindistan, Çevre ve Toplum

10. Sınıf Coğrafya Konuları

Kayaçlar

Levha tektoniği

Su kaynakları - bitki - toprak

Nüfus gelişimi dağılışı ve nitelikleri

Göçlerin nedenleri ve sonuçları

Geçmişten günümüze ekonomik faaliyetler

Türkiye'nin konumu ve yerşekilleri

Türkiye iklimini etkileyen faktörler ve iklimler

Türkiye'nin toprak tipleri ve toprak kullanımı

Türkiye'de su ve bitki varlığı

Türkiye'de nüfus ve yerleşmenin dağılışı

Türkiye'de nüfus yapısı ve göçler

Kıtaların keşfi ve Küresel yollar

Doğal afetler ve toplum

 

 

 

 

 

Kayaçlar, Levha tektoniği, Su kaynakları - bitki - toprak, Nüfus gelişimi dağılışı ve nitelikleri, Göçlerin nedenleri ve sonuçları, Geçmişten günümüze ekonomik faaliyetler, Türkiye'nin konumu ve yerşekilleri, Türkiye iklimini etkileyen faktörler ve iklimler, Türkiye'nin toprak tipleri ve toprak kullanımı, Türkiye'de su ve bitki varlığı, Türkiye'de nüfus ve yerleşmenin dağılışı, Türkiye'de nüfus yapısı ve göçler, Kıtaların keşfi ve Küresel yollar, Doğal afetler ve toplum

12. sınıf coğrafya konuları

Yerşekilleri ve İklimin Etkisi

Grafik Bilgisi

Dünyanın Şekli ve Coğrafi Konum

Dünyanın Hareketleri

Harita Bilgisi

Atmosfer ve Sıcaklık

Basınç ve Rüzgarlar

Nemlilik ve Yağış

İklim Çeşitleri

Türkiye’nin İklimi

Nüfus ve Yerleşme

İç Kuvvetler

Dış Kuvvetler

Türkiye Coğrafyası

Hayvancılık ve Ormancılık

Ulaşım, Turizm, Ticaret

Madencilik ve Sanayi

Ülkeler Coğrafyası

9. Sınıf Coğrafya Konuları

Doğa ve insan

Harita bilgisi

Dünya'nın şekli ve hareketleri

Atmosfer, hava durumu ve iklim kavramları

Sıcaklık

Basınç ve rüzgarlar

Nem ve yağış

Büyük iklim tipleri

Yerin yapısı ve iç kuvvetler

Dış kuvvetler

Beşeri yapı - Yerleşme

Bölgeler ve Bölge sınıflandırması

İnsan ve çevre

 

 

 

 

9. Sınıf, Coğrafya, Doğa ve insan, Harita bilgisi, Dünya'nın şekli ve hareketleri, Atmosfer, hava durumu ve iklim kavramları, Sıcaklık, Basınç ve rüzgarlar, Nem ve yağış, Büyük iklim tipleri, Yerin yapısı ve iç kuvvetler, Dış kuvvetler, Beşeri yapı, Yerleşme, Bölgeler, Bölge sınıflandırması, İnsan ve çevre

Marmara Bölgesi'nde ne yetişir?

 Ekonomik Özellikler 

Tarım 

 Bölgenin fazla engebeli olmaması nedeniyle, yüzölçümüne göre ekli-dikili arazinin en geniş alan kapladığı bölgedir. Tarımsal ürün çeşitliliğinin en fazla olduğu bölge olmasında yükselti azlığı ve çeşitli iklimlerin geçiş alanında bulunması etkili olmuştur. Modern tarım yöntemleri kullanıldığından, elde edilen verim yüksektir. Ancak tüketici nüfus fazlalığı nedeniyle tarım ürünleri bölge gereksinimini karşılayamaz.

 

Tarım Ürünleri 

Buğday: Trakya’da Ergene Bölümü’nde yoğun olarak yetiştirilir. Bölge, üretimde İç Anadolu’dan sonar 2. sırada yer alır.

Ayçiçeği: Tohumlarından yağ elde etmek için yetiştirilir. Türkiye üretiminin % 80 ini bu bölge karşılar. Ergene ve Güney Marmara Bölümleri’nde ekimi yoğunlaşır.

Şekerpancarı: Trakya, Güney Marmara ve Adapazarı ovalarında ekim yapılır.

Tütün: Bölge, Türkiye üretiminde 3. sırayı alır. Bursa, Balıkesir, Adapazarı’nda ekimi yoğunlaşır.

Mısır: Bölge, üretimde Karadeniz’den sonra 2. sırayı alır. Adapazarı ve Bursa önemli ekim alanlarıdır.