10. Sınıf Kimya Konuları -  1. Ünite

Atom ve Elektrik

Atom Modelleri

Kuantum Mekaniği

Atomun Kuantum Modeli

Bağıl Atom Kütlesi ve Mol Kavramı

10. Sınıf Kimya Konuları -  2. Ünite

Periyodik Sistemin Tarihçesi

Periyodik Özelliklerin Değişimi

Elementlerin Özellikleri

10. Sınıf Kimya Konuları -  3. Ünite

Kimyasal Türler ve Etkileşimleri

Güçlü Etkileşimler

Zayıf Etkileşimler

10. Sınıf Kimya Konuları -  4. Ünite

Gazların Genel Özellikleri

Gaz Kanunları

Gaz Karışımları

Gerçek Gazlar

Sıvılar ve Özellikleri

Hal Değişimleri

Amorf ve Kristal Katılar

10. Sınıf Kimya Konuları -  5. Ünite

Çözücüler ve Çözeltiler

Çözeltilerin Derişimi

Çözeltilerin Koligatif Özellikleri

Heterojen Karışımlar

 

 

Atom ve Elektrik, Atom Modelleri, Kuantum Mekaniği, Atomun Kuantum Modeli, Bağıl Atom Kütlesi ve Mol Kavramı,2.ÜNİTE, Periyodik stemin Tarihçesi, Periyodik Özelliklerin Değişimi,Elementlerin Özellikleri, 3.ÜNİTE, Kimyasal Türler ve Etkileşimleri, Güçlü  tkileşimler,Zayıf Etkileşimler, 4.ÜNİTE, Gazların Genel Özellikleri, Gaz Kanunları, Gaz Karışımları,Gerçek Gazlar, Sıvılar ve Özellikleri, Hal Değişimleri, Amorf ve Kristal Katılar, 5.ÜNİTE,Çözücüler ve Çözeltiler, Çözeltilerin Derişimi, Çözeltilerin Koligatif Özellikleri, Heterojen