11. Sınıf Kimya Konuları

  1. Ünite

Sistemler ve Enerji Türleri

Sistemlerde Entalpi Değişimi

İstemlilik

11. Sınıf Kimya Konuları -  2. Ünite

Reaksiyon Hızı

Reaksiyon Hızının Bağlı olduğu Etkenler

Kimyasal Reaksiyonlarda Denge

Kimyasal Dengeye Etki Eden Faktörler

Kimyasal Reaksiyonlarda Ürün Verimi

11. Sınıf Kimya Konuları -  3. Ünite

Suyun Otoiyonizasyonu

Asitlerin ve Bazların Ayrışma Dengeleri

Nötralleşme Reaksiyonları

Çözeltilerde Çözünme ve Çökelme

Kopleks Oluşma-Ayrışma Dengeleri

Titrasyon

11. Sınıf Kimya Konuları -  4. Ünite

Madde Elektrik İlişkisi

Standart Elektrot Potansiyeli

Elektrokimyasal Hücreler

11. Sınıf Kimya Konuları -  5. Ünite

Çekirdeğin Yapısı ve Kararlılığı

Fisyon ve Füzyon

Aktiflik ve Radyoaktif Işınlar

Radyoaktif Maddelerin Kullanım Alanları

 

 

 

 

 

 Sistemler ve Enerji Türleri, Sistemlerde Entalpi Değişimi,İstemlilik, Reaksiyon Hızı, Reaksiyon Hızının Bağlı olduğu Etkenler,Kimyasal Reaksiyonlarda Denge, Kimyasal Dengeye Etki Eden Faktörler,Kimyasal eaksiyonlarda Ürün Verimi, Suyun Otoiyonizasyonu,Asitlerin ve Bazların Ayrışma Dengeleri, Nötralleşme Reaksiyonları,Çözeltilerde Çözünme ve Çökelme, Kopleks Oluşma-Ayrışma Dengeleri,Titrasyon, Madde Elektrik İlişkisi, Standart Elektrot Potansiyeli,Elektrokimyasal Hücreler, Çekirdeğin Yapısı ve Kararlılığı,Fisyon ve Füzyon, Aktiflik ve Radyoaktif Işınlar, Radyoaktif Maddelerin Kullanım Alanlar