12. Sınıf Kimya Konuları -

  1. Ünite

 

Evrende Ve Dünya’da Elementler

Elementler Nasıl Elde Edilir?

Alaşımlar

Hidrojen

Alkali Ve Toprak Alkali Metaller

Toprak Grubu Elementleri

4A Grubu Elementleri

5A Grubu Elementleri

Kalkojenler

Halojenler

Geçiş Elementleri

12. Sınıf Kimya Konuları -  2. Ünite

Organik Bileşikler

Hibritleşme Ve Molekül Geometrisi

Organik Bileşiklerde Fonksiyonel

Gruplar Ve Adlandırma

Organik Bileşiklerde İzomerlik

12. Sınıf Kimya Konuları -  3. Ünite

Organik Redoks Tepkimeleri

Yer Değiştirme (Sübstitüsyon) Tepkimeleri

Katılma Tepkimeleri

Ayrılma (Eliminasyon) Tepkimeleri

Kondenzasyon Tepkimeleri

12. Sınıf Kimya Konuları -  4. Ünite

Alkanlar Ve Alkil Halojenürler

Alkenler

Alkinler

Alkoller

Eterler

Karbonil Bileşikleri

Karboksilik Asit Türevleri

Aminler

Yaygın Benzen Türevleri

 

 

1.Ünite, Evrende Ve Dünya’da Elementler, Elementler Nasıl Elde Edilir?, Alaşımlar, Hidrojen, Alkali Ve Toprak Alkali Metaller, Toprak Grubu, Elementleri, 4A Grubu Elementleri, 5A Grubu Elementleri, Kalkojenler, Halojenler, Geçiş Elementleri, 2.Ünite Organik Bileşikler, Hibritleşme Ve Molekül Geometrisi, Organik Bileşiklerde Fonksiyonel, Gruplar Ve Adlandırma, Organik Bileşiklerde İzomerlik, 3.Ünite, Organik Redoks Tepkimeleri, Yer Değiştirme (Sübstitüsyon) Tepkimeleri, Katılma Tepkimeleri, Ayrılma (Eliminasyon) Tepkimeleri, Kondenzasyon Tepkimeleri, 4.Ünite, Alkanlar Ve Alkil Halojenürler, Alkenler, Alkinler, Alkoller, Eterler, Karbonil Bileşikleri, Karboksilik Asit Türevleri, Aminler, Yaygın Benzen Türevleri