LYS kİMYA DERS KONULARI

 

 

 

 

1-) Atomun Yapısı

2-) Mol Kavramı

3-) Periyodik Sistem

4-) Elementler Kimyası

5-) Oksitler

6-) Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

7-) Amorf ve Kristal Katılar-Sıvıların Özellikleri

8-) Gazlar

9-) Hal Değişimleri ve Isı – Sıcaklık

10-) Çözeltiler

11-) Kimyasal Tepkimelerde Enerji

12-) Reaksiyon Hızı

13-) Kimyasal Denge

14-) Sulu Çözeltilerde Denge

15-) Asitler ve Bazlar

16-) Redoks Reaksiyonları ve İstemlilik

17-) Elektro Kimyasal piller

18-) Elektroliz

19-) Organik Kimyaya Giriş

20-) Alkanlar

21-) Alkenler

22-) Alkinler

23-) Alkoller ve Eterler

24-) Aldehitler ve Ketonlar

25-) Karboksilli asitler ve Esterler

26-) Alifatik Amonyak Türevleri

27-) Aromatik Bileşikler

28-) Organik Reaksiyonlar

29-) Çekirdek Kimyası