Didaktik Şiir: Bilgi vermek ve eğitmek amacıyla yazılan, duygudan çok düşünceye ağırlık veren şiirlerdir.

Örnek:

Güzel dil Türkçe bize

Başka dil gece bize

İstanbul konuşması

En saf, en ince bize