SAYILARIN YAZIMI

a. Sayılar yazıyla yazıldıklarında (parasal İşlemler hariç) her sözcük ayrı yazılır.

Bodrum’da on beş gün kaldık.

Bu aralar yirmi yedi yaşına girecek.

b. Rakamlardan sonra gelen ekler -ne olursa olsun-kesme işaretiyle ayrılmak zorundadır:

19.30′da haberleri izlerim.

1970′li yıllardan kalm bir plak vardı elinde.