Notaların Dizek Üzerindeki Yerleri Nelerdir?

do: en alt
re: bi üst
mi: bi üst
fa: bi üst
sol: bi üst
la : bi üst
si: bi üst
do: en üst

Porte Üzerinde Nota İsimleri


Nota:

Seslerin tonlarına göre sınıfsal tanım şeklidir ve yedi tane nota vardır. La-Si-Do-Re-Mi-Fa-Sol

Porte ve İlave Çizgisi:
Beş paralel düz çizgi ve dört eşit aralıktan oluşan notaları yazmaya yarayan şekildir. Portenin dışına taşan yani birinci çizgiden önce veya beşinci çizgiden sonra yazılması gereken notaları yazmak için çizilen çizgilerdir.

Anahtar:

 Dizekte başladığı çizgideki notaya adını veren, notaların okunmasını ve isimlendirilmesini sağlayan işaretlere Anahtar denir. Anahtar dizeğin baş tarafına konur. Müzikte 3 temel anahtar vardır. ( Do,Sol,Fa) Bu anahtarları Dizekte değişik yerlerde kullanarak toplam 7 anahtar elde edilir. Sol anahtarı
Fa anahtarı
Do anahtarı
SUS (Es): Müzikte belli bir birim zamanı olan ve sessiz geçen süreye Sus denir.Sol tarafta sus değerleri yer alır.Örneğin birlik notanın sol tarafında birlik es (sus)yer alır.

Birlik Nota 1
İkilik Nota 1/2
Dörtlük Nota 1/4
Sekizlik Nota 1/8
Onaltılık Nota /16
Otuzikilik Nota 1/32
Altmışdörtlük Nota/64