Sekiz notanın kalın sesten inceye veya inceden kalına gitmek üzere sıralanmış dizisine ne denir

 

GAM denir

 

Notalar hakkında

İstediğiniz notayı yazılı hale kendiniz getirebilirsiniz: Natürel notalar piyanodaki beyaz tuşlarla çalınır ve 5 çizgili portede işaretsiz (arızasız) olarak gösterilir. Notaların kalından inceye doğru sıralanışını zaten biliyorsunuzdur: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, sonra tekrar aynı sıra. Bir notanın yarım ses kalını bemol, önüne b gelerek gösterilir, yarım ses incesi diyez, önüne # işareti konarak gösterilir. Piyanodaki siyah tuşlarla bu sesler çalınır. Natürel seslerin bazılarının arası yarım ses olduğu için arızalı (diyez veya bemol almış) seslerin bazıları da beyaz tuşlarla çalınabilir: (Mi nin diyezi Fa, Si nin diyezi Do. Aynı sekilde fa nın bemolü mi, do nun bemolü si). 


Simdi gelelim sol anahtarı ile yazılmış notanın okunmasına. Siz tabi notayı okuyarak çalmayacaksınız, önce yazılı hale getireceksiniz. Notayı belirlemek için zamanınız olacak. Notalar portenin üstünde kimi çizgi üzerine, kimi iki çizgi arasına yerleştiriliyor. Portenin tam ortasındaki çizginin üzerine yerleştirilen nota si. Nota sırasında ikişer atlayarak inceye giderseniz daha üstteki çizgilerin uzerine gelen notaları bulursunuz, kalına doğru ise daha alttaki çizgilerin. Notalar portenin dışına taştığı zaman üzerine çizgi atılır. Notalar porteden uzaklaştıkça eksik çizgiler tamamlanır. İki çizgi arasındaki notalar da tahmin edileceği gibi bir üst çizgi ile bir alt çizgi arasındaki notadır. Mesela ortadan bir alttaki çizgide gösterilen sol dan sonra gelen la, sol çizgisi ile si çizgisi arasına kondurulur.