Aşk Zamanı dizisi konusu özeti ne anlatılıyor hakkında bilgi
 
Aşk Zamanı dizisinde Yavuz Bingöl karısının isteğiyle kirli işleri bırakmış, beş kız babasını canlandıracak. Deniz Uğur da bir belediye başkanını canlandıracak.
 
Orhan Türkiye’nin sayılı kabadayılarındandır. Orhan’ın karısı Güliz, ölürken Orhan’ı kanun dışı işlere tövbe ettirir. Orhan, karısının bu son isteğini kabul eder ve biri hariç tüm kabadayılarla vedalaşır. Ege’de bir kasabada beş kızı ve ailesiyle birlikte huzurlu bir hayata başlamak ister. Ancak bu yeni hayat, bir yandan kasaba şartları, diğer yandan kabadayılıktan kız babalığına geçiş hiç de kolay olmayacaktır
Aşk Zamanı dizisinde eski kafalı bir baba İstanbul’da güzel kızlarını zapt edemez. İstanbul’un sıkıntılı sokaklarından çok çekinen baba İStanbul’dan Ege’ye kaçmak ister. Köy yaşamı özlemi duyan ve kızlarıonı da tehlikelerden korumak isteyen baba sonuna kızlarını da alır kızları istemese Muğla’da bir kasabaya yerleşir. Hikaye Güzel Köylü ile benzerlik gösterse de oldukça farklı bir yaz dizisi olacak gibi.