54 - KAMER Suresi Latin türkçe okunuşu ve türkçe meali
Bismillahirrahmanirrahim


1.    Ikterabetis saatu venşakkal kamer    
2.    Ve iyyerav ayetey yu'ridu ve yekulu sıhrun mustemir.    
3.    Ve kezzebu vettebeu ehvaehum ve kullu emrin mustekirr    
4.    Ve le kad caehum minel embai ma fihi muzdecer    
5.    Hıkmetum baliğatun fema tuğnin nuzur    
6.    Fe tevelle anhum yevme yed'ud daı ila şey'in nukur    
7.    Huşşean ebsarıhum yahrucune minel ecdasi keennehum ceradum munteşir    
8.    Muhtıyne iled a' yekulul kafirune haza yevmun azir    
9.    Kezzebet kablehum kavmu nuhın fekezzebu abdena ve kalu mecnunuv vezducir    
10.    Fe dea rabbehu enni mağlubun fentesır    
11.    Fe fetahna ebvabes semai bimaim munhemir    
12.    Ve feccernel erda uyunen feltekal mau ala emrin kad kudir    
13.    Ve hamelnahu ala zati elvahıv ve dusur    
14.    Tecri bi a'yunina cezael li men kane kufir    
15.    Ve le kad teraknaha ayeten fe hel mim muddekir    
16.    Fe keyfe kane azabi ve nuzur    
17.    Ve le kad yessernal kur'ane liz zikri fe hel mim muddekir    
18.    Kezzebet adun fe keyfe kane azabi ve nuzur    
19.    İnna erselna aleyhim rihan sarsaran fi yevmi nahsim mustemir    
20.    Zenziun nase ke ennehum a'cazu nahlim munkaır    
21.    Fe keyfe kane azabi ve nuzur    
22.    Ve le kad yessernel kur'ane liz zikri fe hel mim muddekir    
23.    Kezzebet semudu bin nuzur    
24.    Fe kalu ebeşeram minna vahıden nettebiuhu inna izel lefi dalaliv ve suur    
25.    Eulkıyez zikru aleyhi mim beynina bel huve kezzabun eşir    
26.    Seya'lemune ğadem menil kezzabul eşir    
27.    İnna murslun nakati fitnetel lehum fertekıbhum vastabir    
28.    Ve nebbi'hum ennel mae kısmetun beynehum kullu şirbim muhtedar    
29.    Fe nadev sahıbehum fe teata fe akar    
30.    Fe keyfe kane azabi ve nuzur    
31.    İnna erselna aleyhim sayhatev vahıdeten fe kanu ke heşimil muhtezir    
32.    Ve le kad yessernel kur'ane liz zikri fe hel min muddekir    
33.    Kezzebet kavmu lutım bin nuzur    
34.    İnna erselna aleyhim hasıben illa ale lutnecceynahum bi sehar    
35.    Nı'metem min ındina kezalike neczi men şeker    
36.    Ve le kad enzerahum batşetena fe temarav bin nuzur    
37.    Ve le kad raveduhu an dayfihi fe tamesna a'yunehum fe zuku azabi ve nuzur    
38.    Ve le kad sabbehahum bukraten azabum mustekirr    
39.    Fe zuku azabi ve nuzur    
40.    Ve le kad yessernel kur'ane liz zikri fe hel mim muddekir    
41.    Ve le kad cae ale fir'avnen nuzur    
42.    Kezzebu bi ayatina kulliha fe ehaznahum ahze azizim muktedir    
43.    E kuffarukum hayrun min ulaikum em lekum beraetun fiz zubur    
44.    Em yekulune nahnu cemium muntesır    
45.    Seyuhzemul cem'u ve yuvelluned dubur    
46.    Belis saatu mev'ıduhum ves saatu edha ve emerr    
47.    İnnel mucrimine fi dalaliv ve suur    
48.    Yevme yushabune fin nari ala vucuhihim zuku messe sekar    
49.    İnna kulle şey'in halaknahu bi kader    
50.    Ve ma emruna illa vahıdetun ke lemhım bil besar    
51.    Ve le kad ehlekna eşyaakum fe hel mim muddekir    
52.    Ve kullu şey'in fealuhu fiz zubur    
53.    Ve kullu sağıyriv ve kebirim mustetar    
54.    İnnel muttekıyne fi cennativ ve neher    
55.    Fi mak'adi sıdkın ınde melikim muktedir 

Türkçe Meali

54 - Kamer
Bismillahirrahmânirrahîm 

         
Mekke döneminde inmiştir. 55 âyettir. Sûre, adını ilk âyette geçen


1.    Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı.    
2.    Onlar bir mucize görseler yüz çevirirler ve "Süregelen bir sihirdir" derler.    
3.    Peygamberi yalanladılar, nefislerinin arzularına uydular. Halbuki her iş, (Allah nasıl takdir ettiyse öylece) gerçekleşecek (değişmeyecek)tir.    
4.    Andolsun, onlara içinde caydırıcı tehditlerin bulunduğu haberler geldi.    
5.    Bu haberler, zirveye ulaşmış birer hikmettir! Fakat uyarılar fayda vermiyor!    
6, 7.    O halde sen de onlardan yüz çevir. Onlar, o davetçinin (İsrafil'in benzeri görülmemiş) bilinmedik (korkunç) bir şeye çağırdığı gün, gözleri düşmüş bir halde dağılmış çekirgeler gibi kabirlerden çıkarlar.    
8.    Davetçiye doğru koşarlarken kâfirler, "Bu zor bir gün" derler.    
9.    Onlardan önce Nuh'un kavmi de yalanlamıştı. Onlar kulumuzu yalanlayıp "Bu bir delidir" dediler ve kulumuz (tebliğ görevinden) alıkonuldu.    
10.    O da Rabbine, "Ey Rabbim! Ben yenilgiye uğradım, yardım et" diye dua etti.    
11.    Biz de göğün kapılarını dökülürcesine yağan bir yağmurla açtık.    
12.    Yeryüzünü pınar pınar fışkırttık. Derken sular takdir edilmiş bir iş için birleşti.    
13.    Biz Nûh'u çivilerle perçinli levhalardan oluşan gemiye bindirdik.    
14.    Gemi, inkar edilen kimseye (Nuh'a) bir mükafat olarak gözetimimiz altında yüzüyordu.    
15.    Andolsun, biz onu (tufan olayını) bir ibret olarak bıraktık. Var mı düşünüp öğüt alan?    
16.    Benim azabım ve uyarılarım nasılmış (gördüler)!    
17.    Andolsun biz, Kur'anı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan?    
18.    Âd kavmi de (Hûd'u) yalanladı. Azabım ve uyarılarım nasılmış!    
19.    Biz onların üstüne, uğursuzluğu sürekli bir günde gürültülü ve dondurucu bir rüzgar gönderdik.    
20.    İnsanları köklerinden sökülmüş hurma kütükleri gibi kaldırıp atıyordu.    
21.    Azabım ve uyarılarım nasılmış, (gördüler)!    
22.    Andolsun biz, Kur'anı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan?    
23, 24.    Semûd kavmi de uyarıcıları yalanlamış ve şöyle demişlerdi: "İçimizden bir insana mı uyacağız? (Asıl) o takdirde biz apaçık bir sapıklık ve delilik içine düşmüş oluruz."    
25.    "Bizim aramızdan vahiy ona mı verildi? Hayır o, yalancının, şımarığın biridir."    
26.    Onlar yarın bilecekler: Kimmiş yalancı, kimmiş şımarık!    
27.    (Salih'e şöyle demiştik:) "Şüphesiz biz, onlara bir imtihan olmak üzere, o dişi deveyi göndereceğiz. Şimdi onları gözetle ve sabret."    
28.    "Onlara, suyun (deve ile) kendileri arasında (nöbetleşe) paylaştırıldığını, bildir. Her su nöbetinde sahibi hazır bulunsun."    
29.    Derken, (kavmin en azgını olan) arkadaşlarını çağırdılar. O da işe koyuldu ve deveyi kesti.    
30.    Fakat azabım ve uyarılarım nasılmış!    
31.    Şüphesiz biz, onların üzerine tek bir korkunç ses gönderdik de, onlar, ağıldaki hayvanların çiğneyip ufaladıkları kuru çöpler gibi oldular.    
32.    Andolsun, biz Kur'anı, düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan?    
33.    Lût kavmi de uyarıcıları yalanladı.    
34, 35.    Şüphesiz biz de üzerlerine taşlar savuran bir rüzgar gönderdik. Yalnız Lût'un ailesi başka. Katımızdan bir nimet olarak bir seher vakti onları kurtardık. Şükredenleri işte böyle mükafatlandırırız.    
36.    Andolsun, Lût onları bizim şiddetli azabımızla uyardı. Fakat onlar bu uyarıları kuşkuyla karşıladılar.    
37.    Andolsun, onlar onun (meleklerden olan) misafirlerinden nefislerindeki kötü arzuları tatmin etmek istediler. Biz de onların gözlerini silme kör ettik. "Haydi azabımı ve uyarılarımı tadın!" dedik.    
38.    Andolsun, onlara sabahleyin erkenden kalıcı bir azap geldi.    
39.    "Haydi azabımı ve uyarılarımı tadın!" dedik.    
40.    Andolsun, biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan?    
41.    Andolsun, Firavun'un ailesine de uyarıcılar gelmişti.    
42.    Bütün âyetlerimizi yalanladılar. Biz de onları mutlak güç ve iktidar sahibinin yakalaması gibi yakaladık.    
43.    (Ey Mekkeliler!) Sizin kafirleriniz onlardan daha mı hayırlı? Yoksa sizin için kitaplarda bir berat mı var?    
44.    Yoksa onlar, "Biz yardımlaşan (güçlü) bir topluluğuz" mu diyorlar?    
45.    O topluluk yakında (Bedir'de) bozguna uğrayacak ve arkalarını dönüp kaçacaklardır.    
46.    Hayır, kıyamet, onların (görecekleri asıl azabın) vaktidir. Kıyamet (azabı) ise daha müthiş ve daha acıdır.    
47.    Şüphesiz suçlular (müşrikler) sapıklık ve ateşler içindedirler.    
48.    Yüzüstü ateşe sürüklendikleri gün kendilerine, "Cehennemin dokunuşunu tadın!" denecek.    
49.    Gerçekten biz, her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık.    
50.    Emrimiz ancak bir tek emirdir. Göz kırpması gibidir. (Anında gerçekleşir.)    
51.    Andolsun, biz sizin gibileri hep helak ettik. Fakat var mı düşünüp öğüt alan?    
52.    İşledikleri her şey ise kitaplarda kayıtlıdır.    
53.    Küçük, büyük her şey satır satır yazılmıştır.    

54.    Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar cennetlerde, ırmak başlarındadırlar.    
55.    Muktedir bir hükümdarın katında, doğruluk meclisindedirler.

 

 

suresi süresi meali anlamı türkçe okunucu latin harfleri ile okunuşu arapçası arap harfleri ile okunuşu nasıl nerden bulabilirim konusu anlamı ana teması içeriği son ayeti turkce mealu yazilisi
kamer suresi inde turkce kamer syresi kamar ayet kamer suresi latin okunusu bilx net kamer kamer latince meal kamer meali
suresi ayetin kamersuresi kamer latince qemer suresi kamer suresi arapca okunusu kamer suresi lat melikin