88 - GASİYE Suresi Arapça, Latin türkçe okunuşu ve türkçe meali

Bismillahirrahmanirrahim1.    Hel etake hadiysülğaşiyeti.    
2.    Vücuhün yevmeizin haşi'atün.    
3.    'Amiletün nasıbetün.    
4.    Tasla naren hamiyeten.    
5.    Tüska min 'aynin aniyetin.    
6.    Leyse lehüm ta'amün illa min dariy'ın.    
7.    La yüsminü ve la yuğniy min cu'ın.    
8.    Vücuhün yevmeizin na'ımetün.    
9.    Lisa'yiha radıyetün.    
10.    Fiy cennetin 'aliyetin.    
11.    La tesme'u fiyha lağıyeten    
12.    Fiyha 'aynün cariyetün.    
13.    Fiyha sürürin merfu'atün.    
14.    Ve ekvabün mevdu'atün.    
15.    Ve nemariku masfufetün.    
16.    Ve zerabiyyü mebsusetün.    
17.    Efela yenzurune ilel'ibilli keyfe hulikat.    
18.    Ve ilessemai keyfe rufi'at.    
19.    Ve ilelcibali keyfe nusıbet.    
20.    Ve ilel'ardı keyfe sutihat.    
21.    Fezekkir innema ente müzekkirün.    
22.    Leste'aleyhim bimusaytırin.    
23.    İlla men tevella ve kefere.    
24.    Feyü'azzibühullahül'azabel'ekbere.    
25.    İnne ileyna iyabehüm.    
26.    Sümme inne 'aleyna hısabehüm.    


Türkçe Meali

88 - Gaşiye

Bismillahirrahmânirrahîm


1.    Dehşeti her şeyi kaplayan felaketin haberi sana geldi mi?    
2.    O gün birtakım yüzler vardır ki zillete bürünmüşlerdir.    
3.    Çalışmış, (boşa) yorulmuşlardır.    
4.    Kızgın ateşe girerler.    
5.    Son derece kızgın bir kaynaktan içirilirler.    
6.    Onlara, acı ve kötü kokulu bir dikenli bitkiden başka yiyecek yoktur.    
7.    O, ne besler ne de açlıktan kurtarır.    
8.    O gün birtakım yüzler vardır ki, nimet içinde mutludurlar.    
9.    Yaptıklarından dolayı hoşnutturlar.    
10.    Yüksek bir cennettedirler.    
11.    Orada hiçbir boş söz işitmezler.    
12.    Orada akan bir kaynak vardır.    
13, 14, 15, 16.    Orada yüksek tahtlar, konulmuş kadehler, sıra sıra yastıklar, serilmiş gösterişli yaygılar vardır.    
17.    Deveye bakmıyorlar mı, nasıl yaratılmıştır!    
18.    Göğe bakmıyorlar mı, nasıl yükseltilmiştir!    
19.    Dağlara bakmıyorlar mı, nasıl dikilmişlerdir!    
20.    Yeryüzüne bakmıyorlar mı, nasıl yayılmıştır!    
21.    Artık sen öğüt ver! Sen ancak bir öğüt vericisin.    
22.    Sen, onlar üzerinde bir zorba değilsin.    
23, 24.    Ancak, kim yüz çevirir, inkâr ederse, Allah onu en büyük azaba uğratır.    
25.    Şüphesiz onların dönüşü ancak bizedir.    
26.    Sonra onların sorguya çekilmesi de sadece bize aittir.  

 

 

 

suresi süresi meali anlamı türkçe okunucu latin harfleri ile okunuşu arapçası arap harfleri ile okunuşu nasıl nerden bulabilirim konusu anlamı ana teması içeriği
gasuresi suresi meali gasiye suresinin meali kenzul duasi gasiyye sure gasiya suresi sure google
turkce suresi okunusu gasiye suresi turkce okunusu latin surei suresinin