Berat Kandili Duası

 

 

 

Şaban Ayının 15. gecesi berat kandilidir.Berat kandilinin gündüzünü oruçlu geçirmeniz tasiye edilir bu mübarek gecede bol bol dua edilip kaza namazları kılmak Kuranı kerim okumak çok büyük sevaptır.Ayrıca Berat kandilinde aşağıdaki gibi Berat Duası yapabilirsiniz.Yaptığınız dualar kabul olsun inşallah.Cenabı Allah tarafından bu gece beratı verilenlerden oluruz inşallah..

 

Bazı mana büyüklerinin de şöyle bir duası vardır:

 

Allahım, şayet ismimi saîdler defterine yazdıysan, orada sabit kıl. Şayet ismimi şakiler defterine yazdıysan oradan sil. Çünkü Sen buyurdun ki, 'Allah dilediğini siler yok eder, dilediğini de sabit bırakır, Levh-i Mahfuz Onun katındadır.

 

Bu idrak ve şuur içinde ihya edeceğimiz Berat Gecesinin hepimiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Haktan niyaz edelim.

 

 

Euzü billahi mine'ş-şeytani'r-racîm Bismillahi'r-rahmani'r-rahîm

 

Ey Bizleri varlığa erdiren,Var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran,Güzeller Güzeli Rabbimiz!Sana sonsuz hamd ü senalar olsun.Kainatın İftihar Tablosu peygamber efendimize Sonsuz salât ü selam olsun.Gufranla ufkumuzda tüllenen şu mübarek berat ve gufran gecesinde bir kere daha dergâh-ı ilahînin önünde el açıp yalvarıyoruz:

 

Bize verdiğin isteme duygusu ve istenenleri vereceğin inancıyla rahmetinin vüs'ati genişliğindeki kapına dayanıyor, şu mübarek berat gecesinde bir kere daha hâlimizi arz etmek istiyoruz.

 

Allahım Önümüzdeki şu upuzun hayat yolculuğunda, bizi kendi idrak ve ihsaslarımızın darlığıyla başbaşa bırakma; akıllarımızı inhiraf ve sürçmelerden, nefislerimizi cismânîliğin baskılarından, gönüllerimizi de hevâ ve heveslerin öldürücü oklarından sıyanet eyle.

 

Ey yüceler yücesi!Efendimiz Hazreti Muhammed'e,Muallâ aile efradına ve bütün ashab-ı güzînine salât u selam ederek bunları Senden dileniyoruz; dualarımızı kabul buyur ya rabbi!.. amin amin amin velhamdü lillahi Rabbil alemine'l-fatiha diyerek Fatihayı şerifi okuyup dilediğinzi gibi dua edebilir Allahdan dilidklerini izteyebilir ondan affınızı ve Beratınızı isteyebilirsiniz bu gecede yapılan tüm dualar kabul olur inşallah..

 

Beraat Kandiliniz Mübarek olsun.....