Sünnet mevlüdünde okunacak dua, sünnette hangi dua okunabilir, sünnet için mvlüt sonunda okunabilecek dua, dualar, çocuğuna dua etmek

DUA 1

اَعُوذُ بِالِّٰهل مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجي۪مِ بِسْمِ الِّٰهل الرَّحْمٰنِ الرَّحي۪مِ
اَلْحَمْدُ رَبِّ الْعَالَم وَ الصَّ ةَالُ وَالسَّ مَالُ عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى
آلِه وَ اَصْحَابِهِ اَجْمَع رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّق إِمَامًا اَللّٰهُمَّ أَكْثِرْ ماَلَهُ وَوَلَدَهُ وَباَرِكْ لَهُ في۪مَا أَعْطَيْتَهُ


Okunuşu: “E’ûzü billâhi mineş-şeytânir-racîm.
Bismillâhir-rahmânir-rahîm.
Elhamdülillâhi rabbil-‘âlemin. Vas-salâtü ves-selâmü ‘alâ rasûlinâ Muhammediv ve ‘alâ âlihî ve eshâbihî ecma’în.
Rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ ve zürriyyâtinâ kurrate a’yunin vec’alnâ lil-müttekîne imâmâ. Allâhümme eksir mâlehû ve veledehû ve bârik lehû fî mâ a’taytehû.”

Anlamı: “Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım. Rahman ve Rahim Allah’ın adı ile.

Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun. Peygamberimiz Hz. Muhammed’e âl ve ashabının hepsine salât ve selâm olsun.
Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle.” (Furkan, 25/74)
“Allah’ım, bu kulunun evladını, malını ve ona verdiklerini mübarek eyle.” (Buhârî, De’avât, 25)

“Ya Rab! Peygamberimizin sünnet-i seniyyesine uyarak yavrusunu sünnet ettiren bu kardeşimizin amelini makbul,günahlarını mağfur eyle.
Bu güzel sünnetin icrasını ve her hayırlı işini başarı ile tamamına erdir. Evladını kendisine, ailesine, yakınlarına, milletine, insanlığa hayırlı, faydalı eyle. Salih evlatlar olarak yetişmelerine yardım eyle.

Ya Rab! Sünneti gerçekleştirilen yavrumuza acı, elem ve ızdırap çektirme. Varsa ağrı ve elemlerini dindir. Onu lütfunla ve merhametinle sevindir, mesrur eyle.
Sünnet olan evladımızı Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’in nurlu ve kutlu yolundan ayırma. O’nun yüce ahlâkından nasiplenerek, İslâm ahlâkı ile yetişmesini nasip eyle. Sünnet-i Seniyye’yi anlayarak
idrak etmeyi, iman-ı kâmil ile şereflenerek dinî gayret üzere bulunmayı lütfeyle. Cümlemizin yavrularını Kur’ân ve Sünnetin ışığından ve feyzinden hissedar eyle.
Ya Rabbi! Bütün çocuklarımızı insanî ve ahlâkî güzelliklerle mücehhez olarak yetiştirmeyi ihsan eyle. Görünür görünmez kaza ve belalardan bütün çocuklarımızı koru. Zararlı
alışkanlıklardan ve kötü emelli kimselerden bütün çocuklarımızı muhafaza eyle.
Sevgi ile büyüyerek bütün insanlığın sıhhat ve esenliği için çalışan, çaba sarf eden birer yetişkin olmalarını
lütfeyle. Âmin

 

DUA 2 Mevlitte okunabilecek dua
Elhamdülillahi rabbil alemin.Vessalatü vesselamü ala rasülina Muhammedin ve ala alihi vesahbihi ecmain.
Ya rabbel alemin ve ya erhamerrahimin!
Bizler ancak Sana ibadet eder ve yalnız Sen’den yardım dileriz.Yardımını ve nusretini daim eyle YA RABBİ!Bizleri niğmetinle sıratı müstakim üzere doğan, yaşayan ve Sana dönenlerden eyle.
• YA RABBİ!Sana hamd ederiz daima elhamdülillah diye.Sana şükrederiz niğmetlerin bize ihsandır diye.Bize ancak Sen acırsın mü’min kullarım dır diye.
Bizleri hamdü şükür etmekten ayırma Ya Rabbi.!
• Ya rab sana iman ettik amentü billah.Tasdik ederiz peygamberimizdir Muhammed Rasüllülah.Bize olan Lütf-ü imanına daima elhamdülillah.Bizleri imandan Kur’andan ayırma Ya Rabbi.!
İlahi rabbil alemin .!
• Okunan ve dinlenen Kur’an-ı kerimi, mevlidi şerifi ve beraberinde getirilen salatü selamları en güzel şekilde kabul eyle ya Rabbi.Ya Rabbel Alemin, kusurlarımızı setreyle, günahlarımızı affeyle.Bizlere inayet eyle.Buradan hasıl olan ecir ve manayı kainatı yüzü suyu hürmetine yarattığın şefaatine her zaman muhtaç olduğumuz nebiler nebisi Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) efendimiz hazretlerinin ravza-i mübarekelerine hediye eyledik.Vasıl eyle Ya Rabbi.Ruhi Muhammed Mustafayı cümlemizden ve cümle geçmişlerimizden hoşnut, memnun ve razı eyle YaRabbi.Dünyada ziyaretiyle, uyku aleminde gül cemalinin müşahedesiyle, ahirette de şefaatiyle şereflenmeyi cümlemize nasib eyle.Ya Rabbel alemin Hz. Ademden son peygamber Hz.Muhammed (s.a.v.)’e kadar gelip geçmiş bütün peygamberani izamın da ruhlarına hediye eyledik.Haberdar eyle Ya Rabbi.
• İlahi! Dinimize,kitabımıza, vatanımıza, milletimize ve bayrağımıza kanlarıyla, canlarıyla, kalemleriyle ve gönülleriyle hizmet etmiş, Senin rahmeti rahmanına imanla kavuşmuş olan din ve devlet büyüklerimize de rahmet eyle.Özellikle okunan Kur’an-ı kerim, mevlid-i şerif ve getirilen salatü selamlar ve yapılan her türlü hayır ve hasenattan hasıl olan hayır ve sevabı tüm geçmişlerimizle beraber adına mevlid cemiyeti tertip edilen din kardeşimizin de ruhuna hediye eyledik vasıl eyle ya rabbi.Yeryüzünden bizden önce gelmiş geçmiş,isimleri unutulmuş,nesilleri kesilmiş, bizlerden bir fatiha ve dua bekleyen tüm ehli imanın da ruhuna hediye eyledik.Ulaştır Ya Rabbi.Uzaktan yakından gelerek duamıza amin diyen şu cemaati müslimin de geçmişlerine acizane bağışlıyoruz.Kabul eyle Ya Rabbi.
• Bizler de bizden öncekilerin halleriyle hallendiğimizde, ecel şerbetini içeceğimiz son demde elimizde Kur’an, göğsümüzde iman ve dilimizde kelimelerin en güzeli Kelime-i şehadet ki buyurun ‘Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhü ve rasulüh.’ Diyerek çene kapamayı ve emanetini huzur içinde ve imanlı bir şekilde sana teslim etmeyi cümlemize nasib eyle Ya Rabbi.!
• Ya İlahi hayatımızın sonuna kadar bizleri, kıyamete kadar da neslimizi senin yolundan ayırma Ya Rabbi.Bizlere ömrün bereketlisini, kalbin şevkatlisini, nefsin itaatlisini, evladın da edeblisini nasib eyle Ya Rab!Bizleri her türlü fenalıktan muhafaza buyur Ya Rabbi.Bu vesileyle hasta kullarına şifalar, dertli kullarına devalar, borçlu kullarına da edalar ver Ya Rabbi.
• Kahraman ordumuzu havada, karada, denizde her zaman ve her yerde Mansur ve muzaffer eyle Ya Rabbi.Düşmanlarımızı zelil eyle.Devlet büyüklerimize kolaylıklar ihsan eyle.Yurdumuzu ve bil cümle İslam ülkelerini her türlü afet ve felaketlerden lütfunla sen esirge Ya Rabbi
• İlahi dualarımızı esteizü billah ‘Fetegabbelaha Rabbuha bi kabulin hasenin’ ayeti kerimesinin sırrına mazhar eyle.
• Esalatü vesselamü aleyke Ya Rasülullah
Esalatü vesselamü aleyke Ya Habiballah
Esalatü vesselamü aleyke Ya seyyidel evveline vel ahirin.veselamün alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin ‘EL FATİHA’…