Anlamları ve kimler için kullanıldığı karşılarına yazılmıştır:

 

Aleyhisselam: Ona selam olsun demektir, Peygamber için söylenir.

Aleyhimesselam: İkisine selam olsun demektir, Peygamberler için söylenir.

Aleyhimüsselam: Onlara selam olsun demektir, ikiden çok Peygamber için söylenir.

 

Radıyallahü anh: Allah ondan razı olsun demektir, bir erkek sahabi için söylenir.

Radıyallahü anha: Allah ondan razı olsun demektir, bir kadın sahabi için söylenir.

 

Aleyhimürrıdvân: Allah onlardan razı olsun demektir, Eshab-ı kiram için söylenir.

Rıdvanüllahi teâlâ aleyhim ecmain: Allahü teâlâ, hepsinden razı olsun demektir. Sahabe için söylenir.

 

Rahmetullahi aleyh: Allah ona rahmet etsin demektir, bir âlim için söylenir.

Rahmetullahi aleyha: Allah ona rahmet etsin demektir, kadın için söylenir.

Rahmetullahi aleyhim: Allah onlara rahmet etsin demektir, âlimler için söylenir.

Aleyhirrahme: Allah rahmet etsin demektir, genelde bir âlim için söylenir.

 

Kuddise sirruh: Allah onun sırrını temiz, mübarek ve mukaddes etsin demektir, evliya için kullanılır.

Kaddesallahü esrarehüm: Allah onların sırrını temiz, mübarek ve mukaddes etsin demektir, evliyalar için kullanılır.