Hemen her hadis-i şerif açıklamayı gerektirir. Onun için hadis-i şerifleri şerh kitaplarından almak gerekir. Yine de biraz açıklama gerektiren hadis-i şeriflerden kırk tanesinin meali şöyledir:

(Acele eden hata eder.) [Beyheki]

 

(Gülerek günah işleyen, ağlayarak Cehenneme gider.) [Ebu Nuaym]

 

(Affedin ki affa kavuşasınız!) [İ.Ahmed]

 

(Cennete cömertler girer.) [Ebuşşeyh]

 

(Âlimim diyen cahildir.) [Taberani]

 

(Bilmeden fetva verene, melekler lanet eder.) [İ. Lal]

 

(İstiğfara devam eden, ummadığı yerden rızıklanır.) [İbni Mace]

 

(Sabah uykusu rızka manidir.) [Beyheki]

 

(Helal kazanmak için sıkıntı çekene, Cennet vacip olur.) [İ.Gazali]

 

(Dünya, ahiretin tarlasıdır.) [Deylemi]

 

(Din, güzel ahlaktır.) [Deylemi]

 

(En iyiniz, ahlakı en güzel olanınızdır.) [Buhari]

 

(İyi geçinmek aklın başıdır.) [Beyheki]

 

(Namus gayreti imandandır.) [Deylemi]

 

(Onun bunun karısını kızını ayartan bizden değildir.) [İ.Ahmed]

 

(Namuslu olun ki, kadınlarınız da iffetli olsun!) [Taberani]

 

(Allah korkusu, her hikmetin başıdır.) [Taberani]

 

(Her iyilik sadakadır.) [Tirmizi]

 

(Yumuşak davranmayan hayır yapmamış olur.) [Müslim]

 

(İmanı olmayan Cennete girmez.) [Tirmizi]

 

(Cennete sadece Müslüman olan girer.) [Buhari]

 

(Mümini sevindireni Allahü teâlâ sevindirir.) [İbni Mübarek]

 

(Hediye, dostluğu artırır, düşmanlığı giderir.) [Taberani]

 

(İktisat eden zenginleşir, israf eden fakirleşir.) [Bezzar]

 

(İstişare, pişmanlığa karşı kaledir.) [İ.Maverdi]

 

(Kendi düşüncenize göre hareket etmeyin!) [Taberani]

 

(Din kardeşine itiraz etme.) [Tirmizi]

 

(Kendini beğenen helak olur.) [Buhari]

 

(Veren el, alan elden üstündür.) [Buhari]

 

(Hayra vesile olan onu yapan gibidir.) [Tirmizi]

 

(Ancak ihlaslı amel makbuldür.) [Nesai]

 

(En üstün cihad, nefsle yapılandır.) [İbni Neccar]

 

(En üstün sadaka, ilim öğrenip öğretmektir.) [İbni Mace]

 

(En üstün ibadet, fıkıhtır.) [Taberani]

 

(Namaz dinin direğidir.) [Beyheki]

 

(Oruç tutun, sıhhat bulun.) [Taberani]

 

(Tebessüm etmek sadakadır.) [C. Sagir]

 

(Kişinin dini, arkadaşının dini gibidir, kiminle arkadaşlık ettiğinize bakın.) [Hakim]

 

(Dilini tutan kurtuldu.) [Tirmizi]

 

(Dua müminin silahıdır.) [İ. Ebiddünya]