Gelmiş geçmiş bütün peygamberler 

Peygamber isimlerinin faziletini peygamber efendimiz MUHAMMED MUSTAFA s.a.v.

Şöyle buyuruyor.

MUHAMMED ibni İshak Ameş den Enes radıyALLAHu anh rasulullah a.s şöyle buyurdu;

ALLAH ü teala hak üzere 313 rasul müjdeleyici ve uyarıcı göndermiştir.Kim onların isimlerini yazar koruyucu muska olarak taşırsa o peygamberlerin şefaatleri vacip olur yazıp taşıyanlara,yerde ve gökte olanların hepsi düşmanlık etsede düşmanları gali gelemez onlara.

Muhakkakki ALLAH müminleri dünya ve ahrette kurtuluş yoluna çağırıyor.

Kim ki o peygamberlerin isimlerini yazar evin de asar ve onların büyüklüklerinini bilip

Onlara ikramda bulunursa ; yani selatu selam okuyup onların peygamberlik nimetlerini yüceliklerini tasdik eder yardım ve şefaatlerini ervahlarından isterse, Cenabı ALLAH c.c.

Ona dünya ve ahiret işlerini kolaylaştırır,hayır kapılarını açar,şer ve afatları ondan def eder

Menzeil halaik- Menbeil hakaik kitaplarında bu hadisi şerif vardır.

313 isim aşağıdadır(isimlerdeki fazlalık rivayet farklılıklarından kaynaklanabilyor olabilir,.

PEYGAMBERLERİN İSİMLERİ

1-Hz. Adem a.s.

107-Hz Amedan a.s.

213-Hz Meczem a.s.

2-Hz. Şit a.s.

108-Hz Nuha a.s.

214-Hz Badun a.s.

3-Hz. Enuş a.s.

109-Hz Seyan a.s.

215-Hz Revvan a.s.

4-Hz.Geynan a.s.

110-Hz Velam a.s.

216-Hz Meyned a.s.

5-Hz Mehlail a.s.

111-Hz Bayun a.s.

217-Hz Mayên a.s.

6-Hz. İdris a.s.

112-Hz Besas a.s.

218-Hz Mezahim a.s.

7-Hz. Müteveşelah a.s.

113-Hz Heban a.s.

219-Hz Banid a.s.

8-Hz. Nuh a.s.

114-Hz Egliğ a.s.

220-Hz Ferdan a.s.

9-Hz. Yuneş a.s.

115-Hz Gadim a.s.

221-Hz Lami a.s.

10-Hz Danyal a.s.

116-Hz Evris a.s.

222-Hz Ferdan a.s.

11-Hz Hud a.s.

117-Hz. Nesir a.s.

223-Hz Salum a.s.

12-Hz Ayhağ a.s.

118-Hz Şerhil a.s.

224-Hz Ayden a.s.

13-HZ Merdaim a.s.

119-Hz Hergil a.s.

225-Hz Serban a.s.

14-Hz Şarih a.s.

120-Hz Megâs a.s.

226-Hz Bemil a.s.

15-Hz Efrehşed a.s.

121-Hz Seftail a.s.

227-Hz Midînan a.s.

16-Hz Salih a.s.

122-Hz Şervhil a.s.

228-Hz Hecrem a.s.

17-Hz.Hıdır a.s.

123-Hz Medrek a.s.

229-Hz Luhanne a.s.

18-Hz Yunus a.s.

124-Hz Darim a.s.

230-Hz Mehmem a.s.

19-Hz İlyas a.s.

125-Hz Bariî a.s.

231-Hz Dabiğ a.s.

20-Hz Davud a.s.

126-Hz Hezmil a.s.

232-Hz Caluk a.s.

21-Hz Süleyman a.s.

127-Hz Cayid a.s.

233-Hz Gabuğ a.s.

22-Hz Eyyub a.s.

128-Hz Zergan a.s.

234-Hz Meynan a.s.

23-Hz Danii a.s.

129-Hz Yercac a.s.

235-Hz Ganuğ a.s.

24-Hz Elmeya a.s.

130-Hz Esgun a.s.

236-Hz Dezyan a.s.

25-Hz Sabit a.s.

131-Hz Hezrayin a.s.

237-Hz Sage a.s.

26-Hz Gabir a.s.

132-Hz Navi a.s.

238-Hz Cerrad a.s.

27-Hz Hemilan a.s.

133-Hz Adaf a.s.

239-Hz Herfiya a.s.

28-Hz Zelkifl a.s.

134-Hz Hezeyme a.s.

240-Hz Naman a.s.

29-Hz Üzeyir a.s.

135-Hz Eşhil a.s.

241-Hz Enesil a.s.

30-Hz lokman a.s.

136-Hz Mehyil a.s.

242-Hz Mezhem a.s.

31-Hz Lut a.s.

137-Hz Rencil a.s.

243-Hz Midas a.s.

32-Hz Hanzal a.s.

138-Hz Şiman a.s.

244-Hz Mibsel a.s.

33-Hz Seğvan a.s.

139-Hz Elgum a.s.

245-Hz Gabin a.s.

34-Hz İsan a.s.

140-Hz Huveylid a.s.

246-Hz Kaşığ a.s.

35-Hz İbrahim a.s.

141-Hz Sanuh a.s.

247-Hz Zülkarneyn a.s.

36-Hz İsmail a.s.

142-Hz Zamil a.s.

248-Hz Benuğ a.s.

37-Hz İshak a.s.

143-Hz ramil a.s.

249-Hz Sasan a.s.

38-Hz Yakub a.s.

144-Hz Yunil a.s.

250-Hz Sernim a.s.

39-Hz Yusuf a.s.

145-Hz Gasim a.s.

251-Hz Feryuş a.s.

40-Hz Şuayb a.s.

146-Hz Geylan a.s.

252-Hz Suheyb a.s.

41-Hz Lâtan a.s.

147-Hz Hadiğ a.s.

253-Hz Dalan a.s.

42-Hz Musa a.s.

148-Hz Bazik a.s.

254-Hz Kamir a.s.

43-Hz Harun a.s.

149-Hz Banim a.s.

255-Hz Seceg a.s.

44-Hz Yâva a.s.

150-Hz Hacim a.s.

256-Hz Sadun a.s.

45-Hz Yuşa a.s.

151-Hz Camir a.s.

257-Hz Ceynim a.s.

46-Hz Kelil a.s.

152-Hz Hadir a.s.

258-Hz İbab a.s.

47-Hz Ermiya a.s.

153-Hz Rasil a.s.

259-Hz Seyah a.s.

48-Hz Eşmuyel a.s.

154-Hz Vasim a.s.

260-Hz Arfun a.s.

49-Hz E lvan a.s.

155-Hz Radim a.s.

261-Hz Mihilan a.s.

50-Hz Azan a.s.

156-Hz Sadim a.s.

262-Hz Mersem a.s.

51-Hz Azim a.s.

157-Hz Sevna a.s.

263-Hz Galib a.s.

52-Hz Zebin a.s.

158-Hz Hazan a.s.

264-Hz Elyasa a.s.

53-Hz Sazan a.s.

159-Hz Mahid a.s.

265-Hz Eba a.s.

54-Hz Henid a.s.

160-Hz Seyhan a.s.

266-Hz Edrizbin a.s.

55-Hz Sefleye a.s.

161-Hz Kelvan a.s.

267-Hz Advan a.s.

56-Hz Galib a.s.

162-Hz Sâdem a.s.

268-Hz Zehran a.s.

57-Hz Şimaz a.s.

163-Hz Ufran a.s.

269-Hz Yayağ a.s.

58-Hz Şem’un a.s.

164-Hz Gayir a.s.

270-Hz Tetir a.s.

59-Hz Fedar a.s.

165-Hz Lasun a.s.

271-Hz Hevdin a.s.

60-Hz Geyad a.s.

166-Hz Beldah a.s.

272-Hz Kubudet a.s.

61-Hz Aynad a.s.

167-Hz Heydan a.s.

273-Hz Eşrin a.s.

62-Hz Sarim a.s.

168-Hz Laviî a.s.

274-Hz Fetvan a.s.

63-Hz Ardun a.s.

169-Hz Heyra a.s.

275-Hz Sanid a.s.

64-Hz Saim a.s.

170-Hz Nasi a.s.

276-Hz Abun a.s.

65-Hz Keruk a.s.

171-Hz Hanik a.s.

277-Hz Reyağ a.s.

66-Hz Yasil a.s.

172-Hz Hafiğ a.s.

278-Hz Seyaliğ a.s.

67-Hz Yasan a.s.

173-Hz Kaşığ a.s.

279-Hz Selva a.s.

68-Hz Lahin a.s.

174-Hz Lafes a.s.

280-Hz Sican a.s.

69-Hz Gelsan a.s.

175-Hz Banir a.s.

281-Hz Vadun a.s.

70-Hz Afan a.s.

176-Hz Haşem a.s.

282-Hz Ravyan a.s.

71- Hz Reşfin a.s.

177-Hz Hemyam a.s.

283-Hz Mabela a.s.

72-Hz latiyan a.s.

178-Hz Hizal a.s.

284-Hz Geysan a.s.

73-Hz El mun a.s.

179-Hz İşmam a.s.

285-Hz Zehram a.s.

74-Hz bersava a.s.

180-Hz Remila a.s.

286-Hz Sebyeh a.s.

75-Hz Reşad a.s.

181-Hz Latif a.s.

287-Hz Yedbua a.s.

76-Hz Şerbib a.s.

182-Hz Berdufun a.s.

288-Hz Cariğ a.s.

77-Hz Heybil a.s.

183-Hz Asan a.s.

289-Hz Suheyb a.s.

78-Hz Milan a.s.

184-Hz Evraid a.s.

290-Hz Seyhan a.s.

79-Hz Ümran a.s.

185-Hz Mehtere a.s.

291-Hz Keyleman a.s.

80-Hz Herbib a.s.

186-Hz Sabigat a.s.

292-Hz Yuğa a.s.

81-Hz Şemanih a.s.

187-Hz Ercil a.s.

293-Hz Semva a.s.

82-Hz Gerib a.s.

188-Hz Yebğin a.s.

294-Hz Urdün a.s.

83-Hz Sefan a.s.

189-Hz Münfeh a.s.

295-Hz Cevher a.s.

84-Hz Serih a.s.

190-Hz Recin a.s.

296-Hz Yelbeg a.s.

85-Hz Safa a.s.

191-Hz Mihras a.s.

297-Hz Bazig a.s.

86-HZ Gıyl a.s.

192-Hz Şayin a.s.

298-Hz Gabil a.s.

87-Hz Ayfun a.s.

193-Hz Mergan a.s.

299-Hz Gefzun a.s.

88-Hz Aysef a.s.

194-Hz Meyhemun a.s.

300-Hz Ken an a.s.

89-Hz Sedif a.s.

195-Hz Hevdan a.s.

301-Hz Hatman a.s.

90-Hz Berva a.s.

196-Hz Elbentun a.s.

302-Hz Yemsea a.s.

91-Hz Vea a.s.

197-Hz Vaad a.s.

303-Hz Ardun a.s.

92-Hz Heyan a.s.

198-Hz Radyun a.s.

304-Hz Arfan a.s.

93-Hz Aris a.s.

199-Hz Berhan a.s.

305-Hz Yağhin a.s.

94-Hz Adim a.s.

200-Hz Hevdeyan a.s.

306-Hz Nes ibni Ga a.s.

96-Hz Misdaa a.s.

201-Hz Yehur a.s.

307-Hz Şem un a.s.

96-Hz Misdaa a.s.

202-Hz Kamil a.s.

308-Hz Ressas a.s.

97-Hz Derbil a.s.

203-Hz Şemail a.s.

309-Hz Hail a.s.

98-Hz Luğ a.s.

204-Hz Saad a.s.

310-Hz Ehleyan a.s.

99-Hz Eşmun a.s.

205-Hz Beyures a.s.

311-Hz Şahim a.s.

100-Hz Gimsan a.s.

206-Hz Lezul a.s.

312-Hz Hebac a.s.

101-Hz Gimsan a.s.

207-Hz Ludan a.s.

313-Hz Zekeriyya a.s.

102-Hz Lehev a.s.

208-Hz Us a.s.

314-Hz Yahya a.s.

103-Hz İyad a.s.

209-Hz Şemmas a.s.

315-Hz Ehbal a.s.

104-Hz Reyhan a.s.

210-Hz Meânil a.s.

316-Hz Cercis a.s.

105-Hz Şeyh a.s.

211-Hz fernuş a.s.

317-Hz İsa a.s.

106-Hz Mergan a.s.

212-Hz Medven a.s.

318-Hz Muhammed (SAV)