Vekaletle fitre verilebilir mi?

 

Fitre olduğunu niyet etmek suretiyle vekaletle fitre verilebilir. 

Kaynak. diyanet.org.tr