Fitre kimlere verilmez?

 

Zekattaki gibi ana babaya, dedeye,buyuk anneye, evlada, toruna, hanıma ve Müslüman olmayanlara fitre verilmez. 

Kaynak. diyanet.org.tr