5: beş/penc
5-5 dübeş
5-4 : penc caar
5-3: penc-i se (severiz güzeli genç ise *)
5-2: penc-i dü
5-1: penc-i yek

1-1: hep yek
2-2: dubara
3-3: düse
4-4: dörtcar
5-5: dübeş
6-6: düşeş

4-3 : caar-ı se
4-2 : caar-ı dü
4-1 : caar-ı yek
4 : caar

6-5 şeş beş
6-4 şeş car
6-3 şeş se
6-2 şeşi dü
6-1 şeşi yek

1-yek
2-dü
3-se
4-car
5-penç
6-şeş